این شرکت توانایی ساخت انواع دستگاه قیچی در طول و ضخامت های مختلف را دارد.