تولید انواع پرس برک از طول ۵/۱ متر تا ۱۴ متر و تناژ ۴۰ تن تا ۲۰۰۰ تن

پرس برک های شرکت Inanlar در رده های مختلف Moderate، Prestige و Hybrid تولید میگردد.

تجهیزات استاندارد:

 • کنترل CNC با قابلیت طراحی دو بعدی و لمس دستی
 • سه محور کنترل CNC(ٰY1,Y2,X)
 • بازویی جلو دستگاه
 • ست اولیه ابزار

آپشن های قابل قابل سفارش:

 • کنترل CNC با قابلیت طراحی سه بعدی
 • محورهای اضافه (X1,X2,R1,R2,Z1,Z2)
 • سیستم تابگیر ماتریس (Crowning) به صورت دستی و CNC
 • گرمایش و سرمایش هیدرولیک
 • سیستم روغنکاری اتوماتیک
 • Sheet Follower
 • قابلیت Tandem
 • غیره