انجام دادن کارها و پرژه های بزرگ نیاز به تجربه و توانایی هایی بزرگ دارد.

برند Inanlar ترکیه در سال 1950 شرع به فعالیت در زمینه ماشین آلات دستی ورق کاری نموده این شرکت از زمره شرکت های می باشد که در طرح های توسعه و پیشرفت صنعت حق خود را ادا نموده است .

کارنامه 68 ساله و دریافت گواهی نامه ها و استاندارCE این شرکت دفاعیه محکمی براین امر است.

زیرا از سال 1974 که آغاز گر طرح تحول و تولید ماشین آلات قیچی و برک 3مترباظرفیت 10میلیمتر راشروع کرد توانسته است در این چند سال با کسب تجربه وتوانایی های بدست آمده ظرفیت خود را افزایش داده تا اینکه در سال 2004 تولید بزرگ ترین دستگاه هم ازلحاظ طول و هم از لحاظ ظرقیت را به اتمام برساند.

دستگاه قیچی به طول 12متر و ظرفیت 16میلیمتر برش ورق آهن و همچنین دستگاه پرس برک 14متر وباظرفیت 2000تن به صورت یک پارچه در ترکیه موفقیت بزرگ در دنیا به حساب می آید.