the software


NC Express e3

برای وارد کردن نقشه ها و طراحی قطعات تا پروسس داده های ERP با قابلیت طراحی نقشه CAD/CAM برای یک قطعه ساده تا پروسس تمام‌اتوماتیک دسته های ورق. مناسب برای ماشین‌های پانچ و لیزر

Master BendCam

نرم‌افزار با کاربری آسان برای اپراتور مخصوص ماشین‌آلات خمکاری پریماپاور با قابلیت شبیه‌سازی سه بعدی و بررسی تصادف ابزار با قطعه کار

TULUS® CELL

نرم افزار منطقی و مدرن با کاربری آسان. Tulus یک خانواده نرم‌افزار یکپارچه و مقیاس پذیر است برای مدیریت مرکزی ورق‌کاری و شامل پروسس اتوماتیک قطعات، ست آپ سریع ابزارها و ادیت آنلاین پارامترها است

TULUS® OFFICE

نرم‌افزار قوی جهت تعیین وظیفه برای ماشین‌ها و تعیین ظرفیت هر ماشین و تولید گزارش از عملکرد هر ماشین است

TULUS® POWER PROCESSING

این نرم‌افزار پروسه تولید را از زمان سفارش تا تولید، تحویل قطعات و گزارش عملکرد به صورت شفاف ارائه می‌دهد

INDUSTRY 4.0

با یک‌پارچه کردن ماشین‌آلات قدرتمند و نرم‌افزارهای آن‌ها با اتصال به پایگاه داده اصلی جهت تولید قطعه پی‌در‌پی و ارائه گزارش بصورت پیوسته اقدام می‌کند