درس دوم; سیستم کراونینگ

درس دوم

سیستم کراونینگ (Crowning system)

سیستم کراونینگ سیستمی است که تغییر شکل دادن (deformation) دستگاه پرس برک در هنگام خم کردن را جبران میکند.

در واقع ساختار الاستیک دستگاه باعث  ۰.۱۵ میلیمتر تغییر در محور Y در میانه قسمت بالایی (Upper beam) در یک دستگاه سه متری میگردد.

برای جبران این تغییر شکل، سیستم کراونیگ نیروی مخالف را وارد میکند تا نیرویی برابر این نیرو تغییر شکل دهنده در طول دستگاه در هنگام پروسه خم کاری  وارد گردد.با این روش از تولید ورق های خم شده  تاب دار جلوگیری میشود.

قسمت میانی (Intermediate) های دارای گوه در کلمپ سنبه، به عنوان یک نوع  سیستم کراونینگ مکانیکی در قسمت بالایی دستگاه هستند. گوه در قسمت میانی باید توسط تکنسین ماهر بر اساس ساختار دستگاه و ورقی که روی ماشین خم میگردد توسط ابزارهای دقیق تنظیم گردد.

تنظیم گوه ها باید بصورتی باشد که از یک سمت دستگاه باید ارتفاع گوه ها به سمت پایین با میزان بسیار کمی برود تا میانه دستگاه و مجددا به همان میزان ارتفاع گوه ها کم میشود تا به سمت دیگر دستگاه برسیم. برای جلوگیری از دستکاری گوه ها بهتر است که قسمت های میانی بعد از تنظیم شماره گذاری گردد تا تغییر دیگری صورت نگبرد. همچنین موقعیت پیچ روی گوه نشانگر میزان تغییر ارتفاع گوه میباشد که میتوان آن را ثابت کرد.

در پرس برک های جدید، دستگاه مجهز به سیستم کراونیک اتوماتیک است که یا بصورت یک میز دارای گوه در روی میز دستگاه است. این میز دارای گوه یا توسط موتور که به کنترل دستگاه متصل است و یا بصورت دستی  و با هندل قابل تنظیم میباشند.

همچنین نوع دیگر سیستم کراونیک اتوماتیک، کراونینگ هیدرولیک است که پیستون های در زیر میز دستگاه قرار دارد که توسط کنترل قابل تنظیم هستند و تغییر شکل میز دستگاه را جبران میکنند.

همچنین بخوانید
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز:
captcha